مسببات تولیدی از منظر میرزای نائینی (ره)

مسببات تولیدی از منظر میرزای نائینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

۱ استاد خارج اصول و فقه حوزه علمیه قم

۲ دبیر علمی گروه اصول فقه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

چکیده

محقق نائینی (ره) در ابواب مختلف اصول فقه از بحث مسببات تولیدی سخن به میان آورده است و مسائل و موضوعاتی را بر آن مبتنی کرده است. پژوهش حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی تحلیلی انجام گردیده، به بررسی مسببات تولیدی از منظر محقق نائینی پرداخته است. پژوهش انجام شده نشان می‌دهد ایشان بین دواعی و مسببات تولیدی تفاوت قائل است و تعلق تکلیف به آن را ممکن می‌داند. در مقابل تعلق تکلیف را به دواعی غیر ممکن است. در این تحقیق روشن گردید که ملاکات احکام شرعی از جمله دواعی بوده و امکان تعلق تکلیف به آن وجود ندارد. همچنین ضابطه تمییز و تشخیص مسببات تولیدی و دواعی از منظر محقق نائینی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، به جریان اصول عملیه در مسببات تولیدی پرداخته شد و نهایتاً روش شارع در تشریع تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها

دانلود فایل pdf: مسببات تولیدی از منظر میرزای نائینی (ره)


عنوان مقاله [English]

Generative Causes according to Mīrzā Naʾīnī (ra)

نویسندگان [English]

  • Muhammad Jawad Fazel Lankarani ۱
  • Ahmad Reza Khosrawi ۲
۱ Lecturer of postgraduate jurisprudence and legal theories in the Islamic Seminary of Qom
۲ Scientific Secretary of the Principles of Jurisprudence Department of the Jurisprudence Center of the Athar Imams (AS)

چکیده [English]

Muḥaqiq Naʾīnī (ra) has touched on generative causes (musabbibāt tawlīdī) in various chapters of the principles of jurisprudence. He has presented topics and discussions based on it. The current research, which was carried out using library resources and a descriptive analytical method, investigates generative causes from the perspective of Al-Muḥaqqiq al-Nāʾīnī (ra). The conducted research shows that he admits that there is a difference between motivations and the generative causes saying that it is possible that an obligation (taklīf) may extend to the cause. On the other hand, it is impossible to assign obligations to motivations. In this research, it has been clarified that the criteria of Sharīʿa rulings are among the motivations which obligations do not extend to. Also, the rule of differentiation of generative causes and motivations was examined from the perspective of Al-Muḥaqqiq al-Nāʾīnī. In the end, the application of practical principles within the generative causes as well as the Lawgiver’s method in legislation (tashrīʿ) have been explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • generative causes
  • causes
  • generative
  • Al-Muḥaqqiq al-Nāʾīnī
  • motivations
  • criterion of laws
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز حفظ و نشر آثار آیت الله میرزای نائینی است .